Zranění kolen

Většina telemarkistů se při ježdění nejvíce obává zranění kolen. Studie rozhodně tyto obavy podporuje a za nejčastější zranění udává poranění kolena (asi 30-35% všech hlášených úrazů). Jsou v podstatě 2 skupiny úrazů: pohmoždění a porušení vazů. Mírné výrony a zhmožděniny se hojí většinou rychle a mohou se týkat i vnitřního postranního vazu (MCL). Nejobvyklejšími poraněními kolene na konci sezóny (mokrý sníh) bývají vnitřní postranní vaz a / nebo přední zkřížený vaz (ACL).

Kombinace zatížení v torzi a vbočení (prolomení do strany) kolene často způsobí poškození vazů. Tato zranění se běžně vyskytují, když se mírně nebo vůbec nezatížená lyže zařízne. Tato situace může nastat v počáteční fázi oblouku, když lyže není dostatečně zatížená nebo je na ploše místo na hraně.

Latkneet.gif, 108kB

Samotné poškození ACL nastává při pádu vzad a stranou od zadní lyže, která je zatížená. Při tomto pádu, se pánev dostává níže a za koleno. Dochází k velkému tlaku stehna vzad při pokrčení kolene. Při tomto typu pádu je vytvářena síla, která táhne holeň dopředu zatímco koleno je pokrčené a to vede k přetržení ACL.

Latkneet.gif, 108kB

Obě tyto zranění mají jednu společnou vlastnost, stávají se v případě, že zadní lyže není dostatečně zahraněna anebo zatížena. Jinými slovy, vnitřní hrana na zadní lyži se zařízne místo té vnější ( kousne se vám hrana). Poranění obou dvou vazů většinou vzniká, když se vnitřní hrana přední lyže „kousne“. Při pádu dochází k velikému tlaku mezi nohou a tělem a díky rotaci se koleno stává otočným bodem. Při čistém poranění ACL, je výrazněji zatížena patka lyže a při pádu vzad je vyvíjen enormní tah na holeň a současně pokrčené koleno.

Jak můžeme tréninkem předcházet úrazům

1. Pokud cítíte, že spadnete, snažte se vyvarovat pádům vzad. Snažte se padat po spádnici nebo stranou. Udržte ruce dopředu, to vám pomůže padat vpřed a eliminovat pád vzad. Minimalizují se tak síly, působící na koleno, které je tak více v bezpečí. Koleno je tak více stabilní a stabilnější se tak stávají i kotníky a boky. Na rozdíl od alpského lyžování, je pád vpřed s volnou patou o dost bezpečnější. Riziko zlomeniny holenní kosti na telemarcích je zanedbatelné, protože pata se snadno zvedne a špička ohne.

2. Mějte váhu rozloženou rovnoměrně na obou lyžích a buďte vpředu. Tato pozice vám při pádu pomůže spadnout dopředu.

3. Zkoušejte vést zadní lyži čistě po hraně. Naučte se zatěžovat i zadní nohu, zejména při zatáčení. Snažte se ji zatěžovat až do poměru 50 : 50 mezi oběma lyžemi. Pokud to zvládnete, snažte se o plynulou jízdu na hranách. Cvičení na pomoc s touto technikou je práce se záměrnou změnou váhy ze zadní lyže (na začátku oblouku) na přední lyži ( hned za spádnicí). To způsobí, že vaše vnitřní/zadní lyže vyřízne oblouk s menším poloměrem než lyže přední. Zažijte tento pocit, že zadní noha vám pomůže zajet oblouk čistě po hraně. Postupně se snažte tuto formu dovést k dokonalosti, zautomatizovat a oblouk začínat na zadní noze a poté přenést váhu rovnoměrně na obě lyže.

4. Dostaňte se do vzduchu. Pokud budete mít správný vertikální pohyb a řádně odlehčovat lyže, je méně pravděpodobné, že se vám „kousne hrana“. Pokud i přesto spadnete, snažte se lyže a nohy držet ve vzduchu. Pamatujte, že k lyžování jsou kolena nepostradatelná.

překlad z těchto stránek

nahoru