Doufejme, že se nám podaří zprovoznit metodika v elektronické podobě.

nahoru